Akademik Kadro

Prof. Dr.
Nesrin Hisli Şahin

Nesrin Hisli Şahin

Bölüm Onursal Başkanı ve Akademik Danışmanı
Lisans:
The University of Tulsa, Oklahoma, ABD
Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Klinik Psikoloji
Doktora: Ege Üniversitesi Klinik Psikoloji
Çalışma Alanları: Klinik psikoloji, sağlık psikolojisi, stres ve başa çıkma yolları, travma, psikopatoloji, grup terapileri

Tel:
0312 - 246 66 66 / 2031
e-posta: nesrinhislisahin@gmail.com
internet sitesi: http://www.baskent.edu.tr/~nesrins

Prof. Dr.
Doğan Kökdemir

Doğan Kökdemir

Bölüm Başkanı
Lisans:
ODTÜ Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: ODTÜ Sosyal Psikoloji
Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Psikoloji
Çalışma Alanları: Sosyal psikoloji, varoluşsal psikoloji, karar alma süreçleri, araştırma yöntemleri, ölüm, dehşet yönetimi, eleştirel düşünme

Tel: 0312 - 246 66 66 / 6631
e-posta: kokdemir@baskent.edu.tr
internet sitesi: http://www.kokdemir.info

Doç. Dr.
Okan Cem Çırakoğlu

Okan Cem Çırakoğlu

Dekan Yardımcısı
Lisans:
ODTÜ Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: ODTÜ Klinik Psikoloji
Doktora: ODTÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Çalışma Alanları: Klinik psikoloji, sosyal algı, ergenlik dönemi, depresyon, sosyal sapaklık, madde bağımlılığı, eleştirel düşünme

Tel: 0312 - 246 66 66 / 1646
e-posta: okanc@baskent.edu.tr
internet sitesi: http://www.baskent.edu.tr/~okanc

Dr. Öğr. Üyesi
Zuhal Yeniçeri Kökdemir

Zuhal Yeniçeri

Bölüm Başkan Yardımcısı
Lisans:
Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Sosyal Psikoloji
Doktora: ODTÜ Sosyal Psikoloji
Çalışma Alanları: Sosyal psikoloji, siyaset psikolojisi, terörizm, radikalleşme, dehşet yönetimi, ölüm, benlik, toplumsal cinsiyet, iyilik hali

Tel:
0312 - 246 66 66 / 2028
e-posta: zuyen@baskent.edu.tr
internet sitesi: http://www.baskent.edu.tr/~zuyen

Dr. Öğr. Üyesi
Nilay Pekel Uludağlı

Nilay Pekel Uludağlı

Mezunlarla İlişkiler ve Staj Koordinatörü
Lisans:
Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Gelişim Psikolojisi
Doktora: Hacettepe Üniversitesi Gelişim Psikolojisi
Çalışma Alanları: Gelişim psikolojisi, saldırganlık, akran zorbalığı, risk alma davranışı, suç, olumlu sosyal davranış, adli psikoloji, öfke

Tel: 0312 - 246 66 66 / 1644
e-posta: npekel@baskent.edu.tr
internet sitesi: http://www.baskent.edu.tr/~npekel

Dr. Öğr. Üyesi
Aslıhan Örs Gevrekci

Aslıhan Gevrekci

Toplam Kalite Yönetimi Koordinatörü
Lisans:
Bilkent Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Doktora: University of London, Genetik
Çalışma Alanları: Nörobilim, fonksiyonel genomik, beynin yapısal ve fonksiyonel görüntülenmesi, fizyolojik psikoloji, psikofizik


Tel: 0312 - 246 66 66 / 1570
e-posta: agevrekci@baskent.edu.tr
internet sitesi: http://www.baskent.edu.tr/agevrekci

Dr. Öğr. Üyesi
Dilay Eldoğan

Dilay Eldoğan

Bölüm Başkan Yardımcısı / SUYAM Müdürü
Lisans:
ODTÜ Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji
Doktora: Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji
Çalışma Alanları: Klinik psikoloji, şema terapi, sosyal kaygı bozukluğu, terapötik ittifak, stres yönetimi, narsistik kişilik bozukluğu

Tel:
0312 - 246 66 66 / 1644
e-posta: dilayeldogan@hotmail.com
internet sitesi: http://www.baskent.edu.tr/~dilay/

Dr. Öğr. Üyesi
Canay Doğulu

Canay Doğulu

Lisans: ODTÜ Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: ODTÜ Sosyal Psikoloji
Doktora: ODTÜ Sosyal Psikoloji
Çalışma Alanları: Cinsiyet ve afet bağlamında sistemi meşrulaştırma ve dehşet yönetimi, namus, afetlere hazırlıklı olma, afetlerde toplumsal dayanıklılık

Tel:
0312 - 246 66 66 / 1645
e-posta: canaydogulu@baskent.edu.tr
internet sitesi: yapım aşamasında

Dr. Öğr. Üyesi
İbrahim Yiğit

İbrahim Yiğit

Laboratuvarlar Üst Koordinatörü
Lisans:
Dicle Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Klinik Psikoloji
Doktora: Ankara Üniversitesi Klinik Psikoloji
Çalışma Alanları: Klinik psikoloji, erken dönem uyumsuz şemalar, ergenlerde şema aktarımı, anne-babayla özdeşim kurma, zihinsel değerlendirme, psikolojik değerlendirme, üstün yeteneklilik, zihinsel gelişim geriliği, zeka testleri, stres

Tel:
0312 - 246 66 66 / 1563
e-posta: psk.yigit@gmail.com
internet sitesi: http://www.ibrahimyigit.com.tr/

Dr. Öğr. Üyesi
Esra Güven

Esra Güven

Lisans: Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Klinik Psikoloji
Doktora: Ankara Üniversitesi Klinik Psikoloji
Çalışma Alanları: Klinik psikoloji, aile ve çocuk psikolojisi, çocuklarda davranış sorunları, zihinsel değerlendirme, rüyalarTel:
0312 - 246 66 66 / 1723
e-posta: esraguven@baskent.edu.tr
internet sitesi: yapım aşamasında

Öğr. Gör. Dr.
Leman Korkmaz

Leman Korkmaz

Erasmus+ ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü
Lisans:
ODTÜ Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: ODTÜ Sosyal Psikoloji
Doktora: Jacobs University (BIGSSS) Social Psychology
Çalışma Alanları: Sosyal psikoloji, grup kimliği ve gruplararası ilişkiler, ayrımcılık ve kalıp yargılar, benlik, örtük tutumlar ve örtük ölçüm yöntemleri

Tel:
0312 - 246 66 66 / 1723
e-posta: lemankorkmaz@yahoo.com
internet sitesi: http://www.baskent.edu.tr/~lkorkmaz/

Arş. Gör.
Elif Öykü Us

Elif Öykü Us

Lisans: Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: Başkent Üniversitesi Deneysel Sosyal Psikoloji
Çalışma Alanları: Sosyal psikoloji, varoluşsal psikoloji, zihin felsefesi, dehşet yönetimi, ölüm, benlik, iyilik hali

Tel:
0312 - 246 66 66 / 1723
e-posta: eoykuus@gmail.com
internet sitesi: yapım aşamasında

Klinik Psikolog
Didem Sevük

Didem Sevük

SUYAM Müdür Yardımcısı
Lisans:
Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Klinik Psikoloji
Çalışma Alanları: Stres ve kronik rahatsızlıklar, stres ve psikopatoloji, stres ve üreme, stres ve grup psikoterapileri, travma psikolojisi

Tel:
0312 - 246 66 66 / 2224
e-posta: didem.sevuk@hotmail.com
internet sitesi: yapım aşamasında