Hücreden Topluma Yolculuk Sempozyumu I
YAŞAM VE ÖLÜM (30 - 31 Mart 2018)

Sempozyum Hakkında

Genel olarak canlı, özelinde de insan varoluşu filozofların, bilim insanlarının, sanatçıların, sokaktaki insanın ilgisini her zaman çekmiştir. Varoluşa (ve yok oluşa) sadece tek bir açıdan yanıt vermenin kolay olmadığının farkındayız. Bu amaç doğrultusunda, Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde yer alan Psikoloji Bölümü ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kendi bakış açılarından yola çıkarak ama asla onlarla sınırlı kalmayan bir şekilde, söz konusu meraklara yapılacak disiplinlerarası bir yolculuğa evsahipliği yapmaya karar verdiler. Hücreden Topluma Yolculuk Sempozyumları her yıl farklı bir temada merak ettiğimiz konuları hücre düzeyinden toplumsal katmanlara kadar geniş bir yelpazede incelemeye çalışacak. 30 - 31 Mart 2018 tarihlerinde ilki düzenlenecek olan bu sempozyum serisinin ana teması Yaşam ve Ölüm olarak belirlendi. İki gün boyunca farklı alanlardaki uzmanların kendi alanları çerçevesinde Yaşam ve Ölüme nasıl baktılarını dinleme şansı bulucağımız ve yeni soruların oluşmasına tanıklık edeceğimiz akademik bir etkinlik olmasını hedefliyoruz.

Prof. Dr. Doğan Kökdemir (Başkent Üniversitesi, FEF, Psikoloji Bölümü Başkanı)
Doç. Dr. Özlem Darcansoy İşeri (Başkent Üniversitesi, FEF, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı)

Sempozyum Programı

30 Mart 2018 - Cuma

09.00 - 09.30 Sempozyum Kayıt
09.30 - 10.00 Açış Konuşmaları
10.15 - 11.45 Davetli Konuşmacı
11.45 - 13.30
Öğle Arası
13.30 - 14.45 Oturum I: Hücrenin ve Bireyin Varoluş Endişesi
14.45 - 15.10 Kahve Arası
15.10 - 16.25 Oturum II: Tıbbi ve Psikolojik Yaşam

31 Mart 2018 - Cumartesi

09.30 - 10.30 Davetli Konuşmacı
10.30 - 10.50 Kahve Arası
15.50 - 16.25 Oturum III: Varlığı ve Yokluğuyla Bilinç
12.15 - 13.30 Öğle Arası
13.30 - 15.00 Oturum IV: İntihar ve Kitlesel Ölüm
15.00 - 15.45 Poster Sunumları
15.45 - 17.00
Konser ve Kapanış Kokteyli

Önemli Tarihler

27 Kasım 2017 - 15 Şubat 2018
Poster bildiri değerlendirmeleri için özetlerin gönderilme tarihidir. Bu sempozyumda, davetli konuşmalar dışında araştırmacıların çalışmalarını aktaracakları poster bildirilere özellikle önem verilmektedir. Poster bildiri özetlerinizi bu bağlantıdan indireceğiniz MS Word dokümanındaki kurallara uygun olarak göndermeniz gerekmektedir. Kurallara uygun olarak hazırlamış olduğunuz poster bildiri özetlerinizi değerlendirme için htysbaskent@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir. Poster bildirilerde uyulması gereken kurallar bu sayfadan ayrıca ilan edilecektir.

05 Mart 2018
Kabul edilen poster bildirilerin ilanı

01 Ocak 2018 - 16 Mart 2018
Sempozyuma kayıt tarih aralığı. Kayıt için gerekli olan bilgiler 30 Kasım tarihinde bu sayfadan duyurulacaktır.

30 Mart - 31 Mart 2018
Hücreden Topluma Yolculuk Sempozyumu I: Yaşam ve Ölüm

Sempozyum
Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Doğan Kökdemir
Prof. Dr. Erkan Yurtcu
Doç. Dr. Özlem Darcansoy İşeri
Yrd. Doç. Dr. Zuhal Yeniçeri
Arş. Gör. E. Öykü Us
Arş. Gör. Zeynep Kavasoğlu

Sempozyum Akademik Değerlendirme Kurulu

Prof. Dr. Ayşegül Durak Batıgün
Prof. Dr. Füsun İ. Eyidoğan
Prof. Dr. Ufuk Gündüz
Prof. Dr. Doğan Kökdemir
Prof. Dr. Mustafa Kuru
Prof. Dr. Feride İ. Şahin
Prof. Dr. Cengiz Yakıcıer
Prof. Dr. Erkan Yurtcu
Doç. Dr. Özlem Darcansoy İşeri
Doç. Dr. Gökhan Sadi
Yrd. Doç. Dr. Dilay Eldoğan
Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Gevrekci
Yrd. Doç. Dr. Zuhal Yeniçeri

picture