Klinik Psikoloji
Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Hakkında Genel Bilgi

Klinik Psikoloji Tezli YL Programı

Başkent Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerin geniş bir yelpazede kuramsal ve uygulamalı dersler alabilmesine olanak sağlamayı; öğrencilerin hem kuramsal olarak donanımlı hem de uygulama becerileri kuvvetli olarak yüksek lisans eğitimlerini tamamlamalarını hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, öğrencilerden zorunlu derslerin yanında klinik psikoloji alanında seçimlik dersler almaları, klinik uygulamaları içeren bir psikiyatri stajını başarı ile tamamlamaları ve klinik popülasyondan oluşan danışanlarla psikoterapi süpervizyonu sürecini gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı'nın geniş bir araştırma ve uygulama alanına sahip olması, öğrencilerin yüksek lisans eğitimleri boyunca stajlarla ve psikoterapi süpervizyonları ile desteklenmesini gerektirmektedir. Bu stajların ve psikoterapi süpervizyonlarının ana amacı, öğrencilerin eğitimleri süresince kazandıkları bilgileri, araştırma ve uygulama alanında beceriye dönüştürebilmelerine olanak sağlamaktır. Psikoloji Bölümü, klinik psikoloji yüksek lisans öğrencilerinin uygulama alanı olarak kurulmuş olan Stres Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Klinik Uygulamalar Ünitesi ve Başkent Üniversitesi hastanelerindeki diğer birimler arasındaki yakın işbirliği bu programın yürütülmesini destekleyecek en önemli unsurlardandır.

Başkent Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında uzman klinik psikolog olarak yetiştirilmesi hedeflenen öğrencilerin, ülkemizde ve dünyada klinik psikoloji alanının son yıllarda entegre edilen sinirbilim ve kişilerarası nörobiyoloji alanlarında da dersler almaları planlanmaktadır. Bu plan doğrultusunda öğrencilerin klinik psikoloji alanındaki en güncel bilgiye ulaşmaları ve donanımlı birer klinik psikolog olarak programdan mezun olmaları hedeflenmiştir.

ÖNEMLİ NOT: Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı'nı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında alan adı olarak "Klinik Psikoloji" yazmaktadır.

Programa Başvuru Başlangıç Tarihi: 02 Temmuz 2018
Programa Başvuru için Son Tarih: 27 Ağustos 2018
Kontenjan: 12 (Sadece psikoloji lisans mezunları başvurabilirler.)

Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı: 04 Eylül 2018, 14.00
Yazılı Bilim Sınavı: 10 Eylül 2018, 10.00
(Yazılı bilim sınavı genel psikoloji bilgilerini içeren çoktan seçmeli bir sınavdır.)
Sınav Yeri:
Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
Mülakat:
11 Eylül 2018, 09.00 - 17.00

Sonuçların Açıklanması: 14 Eylül 2018

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuru Koşulları:

1. Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı'na başvuru yapacak öğrencilerin, üniversitelerin ilgili fakültelerinin “psikoloji” bölümleri tarafından verilen lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.

2.
Yüksek lisans programına başvuru için en az 70 eşit ağırlık ALES veya en az 700 sayısal GRE (eski sistem) / 155 sayısal GRE (yeni sistem) puanı alınmış olması gerekmektedir.

3.
Adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmeleri için belirli düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Adaylar, aşağıdaki tabloda belirtilen sınavlardan herhangi birinden istenilen düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek durumundadır. Bu koşulu sağlayan adaylar doğrudan değerlendirme sürecine alınırlar. Sınav takviminin elvermesi durumunda, adaylar Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı'na da girebilirler.

Yabancı Dil (İngilizce) Sınavları ve Başvuru için Gerekli Minimum Puanlar:

ÜDS - KPDS: 70
YDS - eYDS: 70
YÖKDİL: 70
TOEFL - IBT: 84
CAE: B
CPE: C
Pearson PTE: 71

4. Adayların lisans ortalamalarının en düşük 2.50 (4.00 üzerinden) olması gerekmektedir.

5.
Adayların kendileriyle yapılacak mülakatta başarılı olmaları gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: http://sbe.baskent.edu.tr/kw/duyuru_ayrinti.php?id=37639

Program Ücreti:

Programa kayıt olan öğrencilerin eğitim ücreti, her dönem aldıkları derslerin toplam kredisi göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. Kredi başına eğitim ücreti 2018 - 2019 Akademik Yılı için 650 TL olarak belirlenmiştir.

Önemli Not: Türk Psikologlar Derneği ve Başkent Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Klinik Psikoloji ve Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programlarımızda TPD üyesi öğrencilerimize %30 indirim uygulanacaktır.

İleri İstatistik Uygulamaları (4 Kredi)
Yüksek Lisans Tezi (Dönemlik 5 Kredi)
Diğer Dersler (3 Kredi)

Mezuniyet Koşulları:

Başkent Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı temelde Temmuz 2011’de yayınlanan, Avrupa Psikoloji Sertifikası, EFPA EuroPsy Yönetmeliği çerçevesinde öngürülen koşullar esas alınarak hazırlanmıştır.

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için bu program çerçevesinde en az 183 AKTS’lik dersler (33 AKTS “zorunlu ders”, 20 AKTS “seçmeli ders” ve bunlara ek olarak 10 AKTS’lik “seminer”, 15 AKTS’lik “klinik uygulamalar”, 60 AKTS’lik “psikoterapi süpervizyonu” ve 45 AKTS’lik tez dersleri) başarı ile tamamlanmalıdır. Ayrıca öğrencilerin özgün bir araştırmaya dayalı bir tezi başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Programla İlgili Bilgi İçin:

Dr. Öğr. Üyesi Dilay Eldoğan
dilayeldogan@hotmail.com | 0312 246 6666 / 1644

 

Akademik Kadro

Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin
Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu
Doç. Dr. Gamze Özçürümez Bilgili
Dr. Öğr. Üyesi Dilay Eldoğan
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Yiğit
Dr. Öğr. Üyesi Esra Güven
Dr. Öğr. Üyesi Nilay Pekel Uludağlı
Dr. Öğr. Üyesi. Aslıhan Örs Gevrekci

Prof. Dr. Doğan Kökdemir
Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Yeniçeri Kökdemir
Dr. Öğr. Üyesi Canay Doğulu
Öğr. Gör. Dr. Leman Korkmaz
Uzm. Klinik Psk. Didem Sevük
Arş. Gör. Elif Öykü Us

Öğrenciler

İpek Armutlu
Ayperi Haspolat Özcan
Arda Yamaç Karaboncuk
Ayşe Koçhan
Melis Narlı
Esma Afra Orhan
Rana Unutmaz
Ezgi Tunçel
Efsane Akıncı
Ayşenur Yılmaz
Esra Bakçepınar
Elif Ecem Helvalı
Esin Kırcalı
Cansu Kartal
Eda Cengiz
Ezgi Erkan
İrem Köroğlu
Ezgi Çiftçi
Saime Begüm Dinç
Ayça Guzey
Hande Kahya
Büşra Karagöz
Gizem Kavalcı
Didem Kaya
Beliz Toroslu
Çağıl Ünal

Mezunlarımız

Ezgi Fırat (2017)